สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคัดกรองด้วยทรายโรงงานซักผ้าในอินเดีย