สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

องค์ประกอบความร้อนเครื่องเป่าความต้านทาน