สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีที่สามารถพลิกกลับได้สูงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางม้วนมม