สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ติดต่อเครื่องทำหินทรายกระทบ