สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชุดอุปกรณ์ล้างทรายแบบพกพา