สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดเรย์มอนด์ขายในกวม