สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คัดกรองต้นไม้ให้เช่าแคลการี