สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มณฑลซานตงเครื่องจักรกลหนักคั้น