สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหล็กออกไซด์กับลูกกลิ้งบด