สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินอุตสาหกรรมและแร่ธาตุในเลสเตอร์ยูไนเต็ด