สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการกลั่นด้วยไฟฟ้าทองแดง