สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงบดแบบพกพารายการตรวจสอบความปลอดภัยที่พิมพ์