สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความปลอดภัยที่ดีความดันบรรยากาศอัตโนมัติหม้อต้มน้ำร้อน