สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ยางชนิดมือถือหยุดพักต่อชั่วโมง