สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาและอุปกรณ์ทรายหลางมือสองของกุ้ยหยาง