สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการขุดแร่หลักที่เกิดขึ้นในเขตแร่ทองคำคืออะไร