สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ม้วนโรงงานบดหินบรรจุหีบห่อ