สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของค้อนค้อนบดผลกระทบย้อนกลับ