สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการในเครื่องตัดอัลตร้าโซนิก