สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินควอตซ์ใช้หินที่ใช้บดราคาฟิลิปปินส์