สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับโรงงานลูกบอลประเทศไทย