สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระบุอันตรายที่เครื่องบดหินด้วยรูปภาพ