สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รัฐบาลได้รับการอนุมัติโรงสีลูกเล็กโรงงานผลิตลูกปูนซีเมนต์