สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มาร์แชลล์และดัชนีการขุดและการสีมิลลิ่ง