สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภูมิการไหลของการทำเหมืองแร่เหล็กไปยังพอร์ต