สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจากนั้นเครื่องบดในแอปพลิเคชั่นการขุด