สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทผลิตอุปกรณ์สำหรับการตรวจจับคั้น