สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาตลาดของคอนกรีตบดแบบอัดลมเป็นอย่างไร