สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีขนาดเล็กสำหรับบดข้าวโพดสหราชอาณาจักร