สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อินเดียที่ดีที่สุดประเภทของเครื่องกำจัดหิน