สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พิมพ์วันครบรอบปีของเครื่องบด