สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่เหล็กแมกนีไทต์ออกไซด์หนาแน่น