สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายถ่านหินทำให้ผู้ผลิตเครื่องจักร