สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายประมวลผลหินที่เกิดขึ้นในประเทศจีน