สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทที่ทำให้มือถือบดในอินเดีย