สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โมเสคเครื่องสั่นสะเทือนแบบโมเสค