สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำทรายแนวตั้งพารามิเตอร์ทางเทคนิค