สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ถนนและสะพานที่ใช้เครื่องบด