สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนข้อความวิธีการที่จะทำให้ภาพทราย