สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อดีและข้อเสียของกระเบื้องหิน