สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตโรงงานเรย์มอน​​ด์ในรัฐราชสถาน