สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การใช้แร่เหล็กเจือจางโดยใช้ไฮโดรไซโคลน