สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินก้อนเดียวสามารถกรวดบดด้วยก้อนหินได้เท่าใด