สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลอดเครื่องปิดผนึกรอยแตกขนาดใหญ่