สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาเครื่องจักรทรายเหล็กซัลเฟอร์