สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องละเอียดหยาบแร่เหล็กยุโรปรุ่น