สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการถ่านหินที่ทรัพยากร