สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ในฟิลิปปินส์ที่เหมืองทองคำทองแดงและเหล็กจะถูก