สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การหาสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องบดในการผลิตปูนซีเมนต์