สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดราคาเรย์มอนด์เครื่องบดเรย์มอนด์มิลล์